Bob Ong vs. Juan Tamad vs. Cha-ang's view about love:

Bob Ong: Ang pag-ibig parang elavator…kung puno na ito,bakit mo pa pagsisiksikan ang sarili mo gayong mayroon namang hagdanan..di mo lang pinapansin
Juan Tamad: Eh bakit mo pa kailangang maghagdanan gayong babalikan ka naman ng elevator,kailangan mo lang maghintay
Cha-ang: Bakit ako maghihintay sa isang elevator na alam kong hindi lang ako ang gustong isakay…3 notes | Reblog
2 years ago

Posted on October 28th at 1:01 PM
Tagged as: quote.
  1. tamedtigress reblogged this from boyheartgirl
  2. boyheartgirl posted this


theme by heartgrenade | powered by tumblr